Photographer
Moulton Barn
Road To The Teton
Road hazard
mountain stream
Mouton Barn in Teton National Park
Mouton Barn in Teton National Park
Grand Teton National Park
Snake River and Grand Tetons
The iconic Moulton barn in Grand Teton National Park,
Grand Teton National Park
Phelps Lake - Grand Tetons
Grand Teton National Park
Phelps Lake - Grand Tetons
Canoe
Moulton Barn
Jenny Lake
Mormon Barn
Mormon Barn
Mormon Barn
Grand Teton National Park - Wyoming
Grand Teton National Park
Grand Teton National Park
Grand Teton National Park
Grand Teton National Park