Eogyrinus Tetrapod Head
Meganeura Dragonfly Side..
Cordaites borrasifolius ..
Calamitea striata Tree
Permian Cordaites Tree
Arthropleura on White
Calamites Tree
Alethopteris serlii Tree
Asterophyllites equiseti..
Cordaites angulostriatus..
Fossil fern
Fossil invertebrate
Devonian Orthacanthus Sh..
Dipterus macrolepidotus ..
Dipterus Fish over White
Edestus Shark Open Mouth
Edestus Shark Side Profi..
Edestus Shark
Asterophyllites Tree
Archaeopteris Tree
Sigillaria Tree
Dendrerpeton Amphibian T..
Archaeopteris sp Tree
Edestus Shark
Sigillaria scutellata Tr..