Building in Kinkaku-ji t..
Kinkaku-ji golden temple..
Golden Pavilion Kyoto
Golden Pavilion at sunse..
Golden Pavilion Kyoto
Golden Pavilion Kyoto
Ginkaku-ji Temple Stairs
Garden of Silver Pavilio..
Kinkaku-ji golden temple..
Kinkaku-ji golden temple..
Kinkaku-ji golden temple..
Kinkaku-ji golden temple..
Kinkaku-ji golden temple..
Kinkaku-ji golden temple..
Kinkaku-ji golden temple..
Kinkaku-ji golden temple..
Kinkaku-ji golden temple..
Kinkaku-ji golden temple..
Kinkaku-ji golden temple..
Kinkaku-ji golden temple..
Building in Kinkaku-ji t..
Japanese Tea Garden, San..
Golden Pavilion Kinkakuj..
Chinese style garden
garden